Årsseminar: Selvfremmedgørelse og selvforståelse

Under forskningsprojektet ”Self-understanding and Self-alienation: Existential Hermeneutics and Psychopathology”

Tid: 4-5. December 2014

Sted: Center for Subjektivitetsforskning lokale 25.5.11, KUA, Njalsgade

Forskningsprojektet ”Self-Understanding and Self-Alienation: Existential Hermeneutics and Psychopathology” inviterer til vort første årsseminar. Formålet er at komme i dybden med emner og spørgsmål, der er omdrejningspunkter for forskningsarbejdet med input fra alle deltagere, og programmet består derfor af kortere oplæg, der kan danne udgangspunkt for dybdegående og frugtbare diskussioner. Deltagerantallet er af samme grund begrænset.

Program

Torsdag den 4. december og fredag den 5. december

Torsdag

 

10:00-11:45

1. session: ”Selvforståelse og selvfremmedgørelse:

eksistentielle, problematiske og patologiske aspekter”.

Diskussion af projektbeskrivelsen / projektets kernetemaer.

11:45-12:30 Frokost
12:30-14:15 2. session ”Selv: angst og fortvivlelse” (Oplæg ved Arne Grøn)
14:15-14:45 Kaffepause
14:45-16:30

3. session: ”Selvfremmedgørelse: tre hermeneutiske aspekter”

(Oplæg ved Morten Sørensen Thaning)

Fredag

 

10:00-14:45

4. session: ”Fremmedgørelse som erfaringskategori

og den deskriptive psykopatologis fødsel”

(Oplæg ved Marius Gudmand-Høyer)

11:45-12:30

 Frokost

12:30-14:15

5. session: ”Selvet som ét og som splittet”
(Oplæg ved Maja Zandersen, Gry Ardal Printzlau)

14:15-14:45

 Kaffepause

14:45-16:00

 Opsamlende diskusion