Courses 2020

Autumn 2020

Dan Zahavi, Søren Overgaard, Helene Stephensen, Dario Gonzalez
Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion - BA tilvalg

Søren Overgaard
Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi - BA tilvalg

Dan Zahavi, Mikko Salmela, Felipe Léon
Collective intentionality - KA tilvalg

Further information

Read more about education at the University of Copenhagen.

For more information about all courses at the University of Copenhagen, please use Course Search.