Courses 2022

Autumn 2022

Søren Overgaard:
Consciousness, Rationality, Identity, and the Human Condition

Dan Zahavi, Thomas Szanto, Mads Gram Henriksen, and Julia Zaenker:
Applied Phenomenology

Julia Zaenker and Søren Overgaard:
Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi

Søren Overgaard and Mette Vesterager:
Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion

Spring 2022

Julia Zaenker, Patricia Meindl, Lucy Osler og Felipe Leon:
Fænomenologi og bevidsthedsfilosofi - Philosophy of sociality: core concepts and contemporary challenges

Søren Overgaard, Filippos Stamatiou og Felipe Leon:
Topics in Cognition and Communication

Leo Catana, Nils Holtug og Patricia Meindl:
Forskningsfag filosofi 

Mikko Salmela og Nils Holtug:
Politisk filosofi

Further information

Read more about education at the University of Copenhagen.

For more information about all courses at the University of Copenhagen, please use Course Search.