Forsvar af PhD Afhandling

Louisa Käll, Institut for Kunst og Kulturvidenskab og Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet.

Titel: "Expressive Selfhood"

Bedømmelsesudvalget: Lektor Jakob Rendtorff (formand), Roskilde Universitetscenter, Lektor Robin May Schott, Danmarks Pædagogiske Universitet og Professor Rudolf Bernet, Katholieke Universiteit Leuven. Leder af forsvarshandlingen: Lektor Peter Duelund, Københavns Universitet.

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 80, 2300 København S.