Workshop: "Tillidens fænomenologi: K.E. Løgstrups Den etiske fordring"

Selv om K.E. Løgstrups tillidsanalyse i Den etiske fordring (1956) har opnået en klassisk status, står en række grundlæggende spørgsmål åbne. Sigtet med workshoppen er at afklare og at diskutere analysen gennem spørgsmål som: Hvad er tillidens status? Hvad er forholdet mellem fænomenologi og etik i tillidsanalysen? Hvad er forholdet mellem tillid, interdependens og 'den enkelte'? Er det - når det kommer til stykket - en analyse af tillid?

Præsentationer og diskussion vil foregå på dansk. Workshoppen er led i projektet Trust, Conflict, Recognition, som finansieres af Velux-Fonden og CFS.

Prior registration is required before 1. May.
Registration is closed 

Program:

09.30-10.15: Nils Gunder Hansen: Trappetrin op imod tillidsanalysen i Løgstrups forfatterskab
10.15-11.00: Hans Fink: Om tillidsforståelsen i Den etiske fordring
11.00-11.15: Pause
11.15-12.00: Carsten Pallesen: Tillid som 'dispositiv'

12.00-13.15: Frokost

13.15-14.00: David Bugge: "Kun udenforstående ved det" - moralsk maskering af skuffede forventninger
14.00-14.45: Jakob Wolf: Tillid og skam
14.45-15.00: Pause
15.00-15.45: Arne Grøn: Tillidens inter-subjektivitet
15.45-16.30: Afsluttende diskussion