27 November 2013

DM-forskningspris til professor Dan Zahavi

Hæder

Dan Zahavi, professor i filosofi og centerleder på Center for Subjektivitetsforskning, har netop modtaget Dansk Magisterforenings humanistiske forskningspris på 50.000 kroner. Prisen uddeles hvert år til hhv. en naturvidenskabelig og en humanistisk forsker.

Prismodtageren selv er af flere grunde stolt over prisen:

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for den anerkendelse der ligger i DMs pristildeling. Men ud over den personlige glæde, er jeg også glad på mit fags vegne. Det glæder mig – og det fremhæves jo netop i prismotivationen - at filosofien igen har vist, at den kan have relevans for og appellere til andre faggrene, siger Dan Zahavi om æresbevisningen.

Dan Zahavi, Center for Subjektivitetsforskning, Købenahavns Universitet

Dan Zahavi på Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet. Foto: Henrik Petit

Brobygger mellem filosofi og naturvidenskab

DM ønsker med priserne at premiere forskning, som skaber blivende forandringer og ikke kun kommerciel nytteværdi, og man ønsker at fremhæve mangfoldigheden blandt højtuddannede og pege på de debatskabende og kontroversielle idéer, der er videnskabeligt funderet.

Det giver derfor god mening, at det er Dan Zahavi, der modtager prisen i år. På Center for Subjektivitetsforskning beskæftiger man sig tværvidenskabeligt med studiet af selvet, og bl.a. forsker man i, hvad selvet har af betydning for det at sanse, opleve, handle, erindre og føle.

Dan Zahavi er blevet internationalt berømt for sin brobygning mellem teoretisk filosofi og de empiriske videnskaber, og Center for Subjektivitetsforskning er berømt verden over for dets tværvidenskabelige tilgang til subjektivitetsforskningen. På centeret arbejder højprofilerede medicinere, teologer, litterater og filosoffer sammen side om side.

DM's forskningspris blev uddelt i går til et arrangement hos DM, og den kommer som én i rækken af priser, Dan Zahavi har modtaget de seneste år. Bl.a. har han tidligere modtaget videnskabsministeriets store EliteForsk-pris i 2009 og Carlsbergfondets Forskningspris i 2011.