3 October 2013

Self-understanding and self-alienation

Arne Grøn receives a grant of DKK 5.305.042 from the VELUX FOUNDATION for a research project entitled “Self-understanding and Self-alienation: Existential Hermeneutics and Psychopathology”.

The project offers an empirical and philosophical investigation into self-understanding and identity. Self-understanding is part of being human, yet it also seems susceptible to fundamental disruption. The project seeks to clarify in what sense radical forms of self-alienation are characteristic of mental disorders such as schizophrenia and affective illness, and also traumatic conditions following torture. Concurrently, the project philosophically analyses the relation between self-understanding and self-alienation through themes which will be utilized as key interpretative categories in the empirical investigations. The overall aim is to provide comprehensive answers to the following two questions: What do experiences of self-alienation tell us about human self-understanding? And conversely, how can a more nuanced approach to the question of self-understanding help us to reach a better understanding of experiences of self-alienation? With this double approach the project also seeks to contribute to an improved basis for psychotherapeutic practice. 

The project entails collaboration between The University of Copenhagen, Psychiatric Center Hvidovre, and Dignity – Danish Institute Against Torture. The project will be hosted by Section for Systematic Theology, Faculty of Theology, and Center for Subjectivity Research, Faculty of Humanities. It will run from 2014 to 2016. In addition to the generous grant from the VELUX FOUNDATION, the project is co-financed by the Faculty of Theology and Psychiatric Center Hvidovre (DKK 2.615.500). 

The research group comprises: Gry Ardal Printzlau (Postdoc), Mads Gram Henriksen (Postdoc), Cathrine Bjørnholt Michaelsen (PhD-student), Maja Zandersen (PhD-student), Morten Sørensen Thaning (Associate Professor), Josef Parnas (Professor), and Arne Grøn (Professor and Principal Investigator). 

For further information, contact Arne Grøn via email: ag@teol.ku.dk

In Danish

Når vi bliver fremmede for os selv

Nyt forskningsprojekt modtager 5,3 millioner fra VELUX FONDEN til at forske i forholdet mellem selvforståelse og identitet

Selvforståelse hører til det at være et menneske, men er samtidig noget, der kan gå tabt. Et nyt forskningsprojekt med titlen Selvforståelse og selvfremmedgørelse: Eksistentiel hermeneutik og psykopatologi vil forsøge at klarlægge, hvordan skizofreni, affektive lidelser og trauma efter tortur alle kendetegnes af radikale former for selvfremmedgørelse.

Samtidig vil projektet underkaste forholdet mellem selvforståelse og selvfremmedgørelse en filosofisk analyse for at blive klogere på, hvad erfaringer af selvfremmedgørelse fortæller om den menneskelige selvforståelse.

En mere nuanceret tilgang til begrebet selvforståelse vil omvendt give en bedre forståelse af erfaringer af selvfremmedgørelse, og på den baggrund håber projektet at kunne bidrage til at styrke grundlaget for behandlingen af psykiatriske patienter og torturofre.

Projektleder Arne Grøn

Vi er overordentlig glade og taknemmelige for bevillingen fra VELUX FONDEN. Det er et projekt, vi venter os meget af. Ikke mindst når det drejer sig om at gøre samspillet mellem grundlæggende filosofiske overvejelser og dybdegående empiriske undersøgelser så frugtbart som muligt. Projektet vil bidrage til yderligere at profilere den hermeneutiske tilgang, som er en markant del af forskningsmiljøet i Etik og Religionsfilosofi ved Det Teologiske Fakultet. Arne Grøn, projektleder

Projektet udføres i samarbejde mellem Københavns Universitet, Psykiatrisk Center Hvidovre, og Dignity – Danish Institute Against Torture. Projektet forankres på Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet og Center for Subjektivitetsforskning, Det Humanistiske Fakultet. Projektet begynder 1. januar 2014 og forløber i 3 år. Udover bevillingen fra VELUX FONDEN medfinansieres projektet af Det Teologiske Fakultet og af Psykiatrisk Center Hvidovre med i alt Kr. 2.615.500

Forskningsgruppen består af Gry Ardal Printzlau (post.doc.), Mads Gram Henriksen (post.doc), Cathrine Bjørnholt Michaelsen (ph.d.), Maja Zandersen (ph.d.), Morten Sørensen Thaning (lektor), Josef Parnas (professor) og Arne Grøn (professor).

Kontakt:
Professor Arne Grøn, projektleder
Telefon: +45 353-23678
e-mail: ag@teol.ku.dk